Archive for January, 2011

Posted: January 7, 2011 in miarmiar-isms

IKAW NA SI MACHINE MAN!

Advertisements

1. Taiser –

Gamit:

  • Para sa mga reps na mahilig mag ACW, AUX, OVERBREAK at OVERLUNCH.
  • Para sa mga reps na mahilig mag-supcall at..
  • Para sa mga reps na paulit ulit ang tanong

2. Electric Chair –

Gamit:

  • Para sa mga reps na makakalimutin tuwing coaching sessions.

3. Mouse Trap –

Gamit:

  • Pantabi sa mga reps na mahilig magbalibag ng mouse sa tuwing may irate caller.

4. Baseball bat

Gamit:

  • Pang-abang kinabukasan sa rep na pala-absent.

5. Kandila, chalk at lata –

Gamit:

  • Ang kandila ay sisindihan sa tabi ng rep na natutulog, ang chalk ay pang-outline sa rep na nakahandusay sa station at ang lata ay kasamang props ng kandila.